ระเบียบการสมัคร

ก่อนทำการสมัครกรุณาอ่านระเบียบการสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครและการเตรียมเอกสารก่อนการสมัคร

ปฏิทินการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 สำหรับเจ้าหน้าที่

สอบถามข้อมูลงานการศึกษา

*

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ภาคพิเศษ สามารถติดต่อโดยตรงที่เจ้าหน้าที่ครับ.

 

หัวหน้างานการศึกษา.

คุณดลนภา การักษ์
Tel. 0-3435-5258 ต่อ 111
 

เจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ

ุณศรีสุดา แซ่ตั้ง
Tel. 0-3435-5258 ต่อ 108
098-426-5110

 

ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครออนไลน์.

ุณจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Tel. 0-3435-5258 ต่อ 107
080-0660314
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้หลายช่องทาง

*

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามการสมัครเรียนได้ตามที่อยู่ด้านล่างครับ.

 

ช่องทางโทรศัพท์

ติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. : (+66) 34 355 258
Monday-Friday: 8.30 am to 4.30 pm

 

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

ช่องทางออนไลน์

https://www.facebook.com/sportssciku